Địa chỉ: 242 Đường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội; Tell: (04) 766 2657 - Fax: (04) 766 5173.s
  TẤM THẠCH CAO BLOCKS GH
Tấm Block GH
Cấu tạo tấm
Ứng dụng
Thi công lắp đặt
Sản phẩm
Download
Trang chủ


Tấm thạch cao Blocks GH là loại tấm thạch cao có độ dày (50 mm, 70 mm, 100 mm) và đường rãnh và gờ xung quanh mép tấm
(K ích thước 60 x 60 cm có trọng lượng 10Kg.
Tấm Blocks GH đặc biệt được lắp đặt bằng cách lắp các gờ và rãnh để tạo ra hệ thống khung tường vách hoàn thiện.

Tấm thạch cao Blocks GH là hệ thống tiên tiến trong xây dựng tường, vách và nội thất của toà nhà và xắp xếp nội thất theo ý muốn.

Design by Hoang Hoa